تهویه مطبوع

به مراحل حذف گرما و رطوبت از داخل محیط تهویه…

تهویه مطبوع

به مراحل حذف گرما و رطوبت از داخل محیط تهویه مطبوع گفته می شود ، برای بهبود راحتی افراد . تهویه مطبوع می تواند در محیط خانگی و تجاری استفاده شود. این فرآیند به طور معمول برای رسیدن به یک محیط راحت تر، معمولا برای انسان و حیوانات استفاده می شود.
با این حال، برای خنک کردن / خنک کردن اتاق های پر از دستگاه های تولید حرارت از قبیل سرور های کامپیوتر، تقویت کننده های قدرت و حتی نمایش و ذخیره برخی محصولات ظریف مانند آثار هنری استفاده می شود.

نحوه کار 

این سیستم های اغلب از فن برای توزیع هوای تهویه به یک فضای اشغال شده مانند یک ساختمان یا یک ماشین برای بهبود راحتی حرارتی و کیفیت هوا در محیط داخلی استفاده می کنند. واحد های الکتریکی مبرد مبتنی بر الکتریکی از واحدهای کوچک و میتواند تا واحدهای عظیم روی سقف برج های اداری نصب شود که می تواند کل ساختمان را خنک کند.
خنک کننده معمولا از طریق یک چرخه یخچال به دست می آید، اما گاهی اوقات از تبخیر یا خنک کننده ی آزاد استفاده می شود.این سیستم ها نیز می تواند بر اساس خشک کن ها (مواد شیمیایی که رطوبت از هوا را حذف می کنند) و لوله های زیرزمینی که می تواند مبرد گرم را به زمین برای خنک کننده توزیع کند تامین شوند.
به طور کلی، این سیستم ها می تواند به هر نوع فن آوری اشاره کند که شرایط هوا (گرمایش، (رفع رطوبت، خنک کننده، تمیز کردن، تهویه یا حرکت هوا را تغییر می دهد) را شامل شود .
با این حال، در استفاده معمول، “تهویه مطبوع” به سیستم هایی که هوای سرد دارند اشاره می کند. در ساخت و ساز، سیستم کامل گرمایش، تهویه به عنوان سیستم تهویه مطبوع نامیده می شود.

تهویه

تهویه فرایندی برای کنترل دما یا زدودن رطوبت، بو، دود، گرما، گردوغبار و باکتری‌ها توسط تعویض و جابه‌جایی هوای یک محیط است. تهویه شامل تبادل هوا بین خارج و داخل ساختمان و ایجاد گردش هوا در آن و همچنین یکی از عوامل مهم در حفظ کیفیت هوای داخل ساختمان است.
تهویه در ساختمان‌ها به دو صورت مکانیکی و طبیعی صورت می‌گیرد. از تهویه برای دفع بوهای نامطبوع و رطوبت بیش از حد استفاده می‌شود به این صورت که با ارسال هوا به خارج از ساختمان و گردش هوا در داخل آن از سکون هوا در محیط داخل ساختمان جلوگیری می‌شود.

تهویه مطبوع

تهویه مطبوع

سیستم‌های تهویه مطبوع و سردسازی برای رفع گرما ایجاد شده‌اند. سرما به معنای نبود گرماست و تمام سیستم‌های تهویه مطبوع برطبق این اصل مهم عمل می‌کنند. حذف گرما می‌تواند از طریق فرایندهای تابش، همرفت یا چرخه تبرید صورت گیرد.
یک سیستم تهویه مطبوع یا یک سیستم تهویه مطبوع مستقل برای یک خانه یا ساختمان، ایجاد سرما، تهویه و کنترل رطوبت را فراهم می‌آورد.

انواع سیستم‌های تهویه مطبوع

تهویه مطبوع به سیستمی گفته می‌شود که بتواند سه فاکتور، رطوبت ،دما و سرعت جریان هوا را کنترل کند. به صورت کلی تمام سیستم‌های تهویه مطبوع بر یک اصل استوارند که گرما و سرما را به محل مورد نظر منتقل می‌کنند. بر اساس نوع سیال می‌توان این سیستم‌ها  را به سه دسته
۱- تمام هوا
۲- آب و هوا – آب
۳-تمام آب تقسیم کرد.
تهویه مطبوع از لحاظ لغوی به معنای هوا رسانی دلپزیر می باشد. علم تهویه از زیر مجموعه های علم مهندسی مکانیک می باشد و هدف آن ایجاد شرایطی برای زندگی راحت، فعالیت و زندگی راحت برای انسان ها است . تهویه ی مطبوع در کل برای ایجاد شرایط در محل کار و زندگی شما فراهم کند که برای شما لذت بخش باشد. دمایی که برای انسان مطلوب است دمای ۲۲ درجه و رطوبت ۵۰ درصد است که شما می توانید با تهویه آن را برای محیط کار و زندگی خود به ارمغان بیاورید.

اهداف

از راه های مختلف شرایط زندگی مطلوب تری در محیط های مختلف (اداری، مسکونی، آموزشی، صنعتی و …) را به وجود می آورد که در زیر به چند نمونه از آن ها اشاره می کنیم.
۱- کنترل دمای محیط توسط سیستم های سرمایشی و گرمایشی
۲- کنترل رطوبت محیط توسط دستگاه های خشک کن و رطوبت دهی
۳- کنترل میزان و سرعت دمیدن هوا و تصفیه آن
۴- ایجاد هوای پاک و سالم
۵- ضد عفونی و تصفیه هوا در محیط های درمانی

فهرست